Polityka prywatności serwisu www.ikpe.pl

Pragniemy zapewnić, że od początku naszej działalności
dochowujemy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa
Państwa danych osobowych. Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych informacji
dotyczących charakteru przetwarzania, celu i przysługujących Państwu praw.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
e-mail: 
biuro@ikpe.pl, tel. 512 911 197

Informacje dot. ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych
osobowych jest operator strony www.ikpe.pl Beauty Pro Anna Królak z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stryjeńskich 19 lok. 12u, 02-791 Warszawa, NIP 9512343618;

 Inspektor ochrony danych, to osoba z
którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
przez Administratora.

Inspektorem danych osobowych
Administratora jest Anna Królak i można skontaktować się z nią poprzez email
biuro@ikpe.pl oraz pod adresem:

 

Beauty Pro Anna Królak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stryjeńskich 19/12u

Warszawa 02-791 

 

 

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług a także sprzedaży
produktów od lub za pośrednictwem Anna Królak Beauty Pro

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne, uniemożliwia rejestrację w serwisie www.ikpe.pl lub korzystanie z
usług i nabycie produktów od lub za pośrednictwem Administratora. Jeżeli
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu
danych jest konieczne.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów
marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów
trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez
Administratora.

Ponadto, Twoje dane mogą być także
przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Administratora do
Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów, nadużyć oraz pomiarów
statystycznych i udoskonalenia usług Beauty Pro Anna Królak

Profilowanie

W celu zapewnienia Ci
najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty marketingowej
Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i
zainteresowań.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody a także
podstawy prawnej do ich przetwarzania. Jednocześnie dane mogą być przetwarzane
przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie
dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub podmiotu trzeciego, tj. między
innymi w celach rozliczeniowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych
przez i z pośrednictwem Administratora usług a także nabywanych od i za
pośrednictwem Administratora produktów. 

W odniesieniu do usług świadczonych przez i za pośrednictwem Administratora
oznacza to, że Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te
będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie,
jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w
celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane
będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży, zaś po tym okresie wyłącznie
wtedy, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np.
w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W celach marketingowych oraz poprzez profilowanie Twoje dane będą przetwarzane do
momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu www.ikpe.pl
do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary
statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach
do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez
Ciebie z usług Beauty Pro Anna Królak

 

Regulamin

1.Informacje ogólne.

1.Operatorem serwisu www.ikpe.pl
jest: Beauty Pro Anna Królak z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Stryjeńskich 19/12u, 02-791 Warszawa.

2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania
informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.Poprzez zapisywanie w urządzeniach
końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis może zapisać ponadto informacje o
parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w
następujących celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa
zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu.

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach
użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są
poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania,

2. czas wysłania odpowiedzi,

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja
realizowana przez protokół HTTPS,

4. informacje o błędach jakie nastąpiły
przy realizacji transakcji HTTPS,

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej
przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,

6. informacje o przeglądarce użytkownika,

7. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z
konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie
dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom
zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Operator może mieć obowiązek udzielania
informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w
praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać
plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies
wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z
instrukcjami:

1. Internet Explorer

2. Chrome

3. Safari

4. Firefox

5. Opera

6. Android

7. Safari (iOS)

8. Windows Phone

9. Blackberry